За информация:
00359 898 330 902

УСЛУГИ НА МЕДИВА-СТМ ЕООД

Вашите въпроси към нас:

Име:
Фамилия:
Телефон:
E-mail:
Запитване:

Новини

30.9.2022: Изм. и доп. на Наредба за работното време, почивките и отпуските 

Необходим трудов стаж за платен отпуск

Право на платен годишен отпуск по чл. 155 и 156 КТ след 4 месеца трудов стаж (досега се изискваха 8 месеца).