За информация:
00359 898 330 902

ДОБРЕ ДОШЛИ В МЕДИВА-СТМ ЕООД

Служба по трудова медицина Медива EООД е регистрирана в Министерство на здравеопазването с удостоверение 434/04.12.2009 г. и вече повече от три години успешно консултира и подпомага работодатели и служители в планирането, организирането и изпълнението на задълженията им по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд. Техническите и кадрови ресурси на Медива СТМ ЕООД дават възможност да се прояви гъвкавост в организацията на дейностите и да се гарантира своевременно, качествено и съответстващо на всички нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд обслужване. В екипа са включени лекари с висше медицинско образование, специалисти по Трудова медицина, Хигиена на труда, Професионални болести, както и инженери с висше икономическо образование. Персоналът ежегодно участва в курсове и специализации, с цел поддържане на висока квалификация и добро познаване на нормативните документи. СТМ Медива ЕООД има гъвкава ценова политика, съобразена с оптималното задоволяване изискванията на клиентите, с коректността и лоялността в партньорствата. Задачите се формират съгласно особеностите на обслужваните предприятия, фирми или организации.

Вашите въпроси към нас:

Име:
Фамилия:
Телефон:
E-mail:
Запитване:

Новини

ИЗМЕНЕНИЯ в нормативната уредба през 2013г

Наредба за изменение на наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските...