За информация:
00359 898 330 902

КОНСУЛТАЦИИ

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И РАБОТНИЦИ ПРЕДЛАГАМЕ:

КОНСУЛТИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА КОРИГИРАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИЯ НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ

Препоръки и консултации за прилагане на съществуващата нормативната база, съгласно:

Служба по трудова медицина МЕДИВА ЕООД, консултира фирмите по всички нормативни документи свързани със здравето и безопасността при работа.

Новини

ИЗМЕНЕНИЯ в нормативната уредба през 2013г

Наредба за изменение на наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските...