За информация:
00359 898 330 902

ПРЕГЛЕДИ МЕДИВА-СТМ ЕООД

Здравно наблюдение - анализ и оценка на здравното състояние на работниците и служителите чрез:

НАЗНАЧАВА И ОРГАНИЗИРА ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

Правна основа:

Кодекс на труда, Закона за здравето, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №3/1987г. за задължителните предварителни и периодична медицински прегледи, Наредба №7/2005г. , както и други нормативни документи отнасящи се за различни професии и дейности.

Новини

ИЗМЕНЕНИЯ в нормативната уредба през 2013г

Наредба за изменение на наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските...